www.ibrahimaga.com


Agjensioni për patundshmëri Prishtinaproperty(Vision Plus) është njëri nga Agjensionet e para për ndërmjetësim dhe shërbime në Kosovë.Agjensioni PrishtinaProperty(Vision plus) me anë të agjentëve të vet ofron shërbime si :Shitblerje , Qiradhenie të Pasurive të patundshme –Banesa, Shtëpi, Lokale, Troje si dhe ekspertizë të pasurisë te patundshme etj.Numrat kontaktues janë në rubrikën KONTAKTET.
 
2008 Prishtinaproperty.com. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Disejnuar nga mediakos